miércoles, 8 de junio de 2016

Els controls sobre l'adversari

No sempre podrem exercir accions de control sobre el nostre adversari després d’haver-li realitzat una tècnica de Hapkido. Dependrà en gran mesura de la nostra intencionalitat, es a dir, si en l’aplicació d’una tècnica l’objectiu es desplaçar a l’adversari inutilitzant-li alguna de les seves extremitats i/o articulacions, molt probablement no voldrem controlar-lo, donat que la nostra determinació a cercarà un resultat lesiu. Ara bé, si la opció es la de sotmetre a l’adversari,  mantenir-lo luxat un temps en concret en benefici dels nostres objectius, les tècniques de control són l’opció.


L’acció de controlar a l’adversari sempre es sobrevinguda. Mai podrem defensar-nos, o realitzar accions ofensives tenint com a objectiu controlar al nostre adversari. Dit això, cal que un cop tinguem garantida la nostra salvaguarda, havent emprat per aconseguir-ho qualsevol de les possibilitats que ens ofereix dels nostre arsenal tècnic, haurem de valorar si podem realitzar un control sobre l’adversari amb totes les garanties. Nosaltres, durant els nostres entrenaments, i com ja s’ha dit en d’altres publicacions anteriors, hem de garantir la nostra integritat física per damunt de tot, d’això tracta la defensa personal. Un cop aquest aspecte estigui garantit, podem abraçar d’altres possibilitats.Els controls ens han de permetre exercir un ple control sobre les capacitats de mobilitat de la persona que es veu sotmesa a la nostra aplicació tècnica. Sinó es així, cal que parlem de luxació  i no de control. Els controls, habitualment, vindran precedits de tècniques de luxació. Aquestes ens ajudaran a posicionar-nos amb garanties per tenir sotmès al nostre contrincant durant un temps determinat. Cal tenir present que en la vida real, i davant d’un adversari que es trobés sota el efectes de la cocaïna (per posar un exemple), el mal que li podria fer una luxació perd tot el sentit, ja que la seva percepció del dolor desapareix, restant tan sols com a accions eficaces el conjunt del nostre bagatge marcial per aconseguir controlar-lo amb garanties per nosaltres, i quan calgui per a ell també.  


No hay comentarios:

Publicar un comentario