sábado, 23 de enero de 2016

El focus (identificació d'un objectiu)

Sempre que tenim davant al nostre "adversari" (company d'entrenament), cal tenir present que és que el que estem entrenant i perquè. Doncs resulta evident que quan treballem les diferents tècniques de defensa personal, no cal oblidar mai que ho estem fent justament per això, per recrear una situació que podria ser real. Llavors sempre hem d'adoptar l'actitud adequada. Cal defugir de la companyia en l'entrenament d'aquells que no entenen que el motiu de practicar i estudiar les arts marcials es justament aquest, cal que amablement els convidem a buscar un company que els pugui aportar allò que busquen. Entreteniment per ells, pèrdua de temps per nosaltres.

Dit això, cal que quan apliquem les tècniques als nostres companys ho fem pensant en la màxima efectivitat d'aquestes, nomes així podrem saber si en una situació real, salvant totes les distàncies que això implica, ens podran resultar mes o menys efectives. Es per aquest motiu que cal ajudar al nostre company de pràctica a fer-li entendre (en el cas que no ho faci bé) que si no intenta imitar una situació semblant a la que es podria donar en la realitat, no aprenem. Malauradament el que acostuma a succeir amb aquesta mala praxis es que anem avançant de manera equivocada, fins que en algun moment de la nostra etapa estudiantil, o el que es pitjor, com a monitors o instructors, ens avergonyim quan no podem defensar aquelles tècniques que ensenyem com a efectives.


Simplement reflexioneu! Simplement reflexionem!  


No hay comentarios:

Publicar un comentario